Portulaca Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Mười Giờ – Portulaca

Bạn có biết?? Hoa mười giờ có thể coi là một loại “hoa tình yêu” của những cô cậu học trò thời áo trắng, những thứ tình cảm trong sáng và trẻ con của một thời cắp sách đến trường. Sở hữu …