Thêu, đan, móc hoa Bài viết theo chuyên mục

300 mẫu móc hoa đẹp

Ebook 300 mẫu hướng dẫn móc hoa căn bản

Đây là 1 cuốn sách cực hay cho những người muốn tìm hiểu về móc hoa của Nhật Bản. Tôi không dịch lại vì nó quá dài, tôi chỉ có thể chụp ảnh các mẫu và các bước hướng dẫn móc các …