hoa thuy tien Bài viết theo chuyên mục

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa Thủy Tiên

Ngại rét, đêm ôm lồng ấp ngủ, Nén buồn, ngày mượn chén nồng khuây. Vườn Tây đi dạo lâu nay biếng, Vì thủy tiên mà gượng tới đây. Dù đang rất say tác giả bài thơ trên cũng gắng dậy để dạo vườn …