Hoa Xuyen chi Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Xuyến Chi – Daisy

Loài hoa cùng họ với hoa Cúc nhưng Xuyến Chi mang sức sống mãnh liệt lấn áp không cho loài hoa khác phát triển. Với cánh màu trắng muốt mỏng manh, nhưng nhụy bên trọng có sắc vàng, nó càng tô thêm …