hoa tu vi Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Bằng Lăng – Rose of India

“Bằng lăng nở phơi màu nhung nhớ mãi, Dọc con đường tím lịm cả lòng em” Nhắc đến Bằng lăng là nhắc đến màu tím đượm buồn. Màu tím của sự chung thủy, màu tím nhớ nhung của tình yêu đôi lứa, …