hoa toc tien Bài viết theo chuyên mục

Hoa tóc tiên

Ý nghĩa hoa Tóc tiên

Hoa Tóc tiên có nơi còn gọi là hoa Cỏ tiên, hoa Huệ lan, hoa Móng tay, cây Cỏ Thi… thuộc họ Thủy tiên (Amaryllidaceae), có tên khoa học là Zephyranthes carinata Herb.   Hoa Tóc tiên chỉ có 3 màu: trắng …