hoa phuong Bài viết theo chuyên mục

Hoa phượng

Ý nghĩa hoa phượng – hoa phượng vĩ

Hoa phượng gắn liền với tên gọi “Hoa học trò” mà ai đó đã gọi một cách trìu mến và thân thương. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc, bởi phượng đơm hoa là báo hiệu mùa hè …