hoa mao ga Bài viết theo chuyên mục

hoa mào gà

Hướng dẫn cách trồng hoa mào gà

Có một loài cây cảm thấy tủi thân khi xung quanh mình các loại cây khác đều có hoa, riêng mình thì không, cây khóc. Gà mơ thấy tội nghiệp quá mới cho cây cái mào duy nhất trên đầu mình, cây …