Hoa Luu ly Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Lưu Ly – Forget me not

Trong các loài hoa, có một loài hoa nhỏ nhắn có cái tên gợi chia li là Lưu ly. Tuy nhiên, tôi rất thích loài hoa này bạn ạ. Màu tím của nó gợi lên màu thủy chung thương nhớ, dù chia …