hoa ca phe Bài viết theo chuyên mục

xanh và trắng

Hoa Cà Phê trắng trời cao nguyên DiLinh

Sau 4 tháng mùa khô hạn hán đã biến cao nguyên Dilinh với độ cao 1500m trở nên sơ xác vì thiếu nước. Các hộ Gia đình muốn cứu cây Cà Phê – Nguồn sống của mổi gia đình đã phải sử …