hibiscus Bài viết theo chuyên mục

Hoa dâm bụt

Ý nghĩa hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt (tiếng Anh là hibiscus) là 1 loài hoa đặc biệt, nó không cao sang như hoa hồng, quyến rũ như hoa huệ, đài cát như hoa lan … nhưng nó có nét đẹp riêng độc đáo và có vị …