Gerbera Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Đồng Tiền – Gerbera

Cũng vì chẳng nỡ rời xa Nên đành hóa kiếp thành hoa đồng tiền Đồng tiền đâu thể mua tiên Đâu mua được chút nợ duyên tình này Đây là những câu thơ gắn liền với sự tích hoa đồng tiền, một …