Flamboyant Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Phượng vĩ, Flamboyant

Tháng sáu, mùa thi và hoa phượng đỏ – loài hoa không ai bảo ai mà cứ mặc nhiên coi nó như chỉ dành cho tuổi học trò. Mà đúng là hoa của tuổi học trò thật, Phượng mãnh liệt nở rực …