Chrysanthemum Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Cúc – Chrysanthemum

Lá vàng theo gió chao nghiêng Thoảng nghe hương cúc nở hiên thềm nhà Long lanh sương đọng cánh hoa Lũ chim gọi bạn chan hòa trời mây Mỗi khi tiết trời bắt đầu lạnh là mùa hoa Cúc đang về. Những …