chez Bài viết theo chuyên mục

Hoa tam giác mạch

Ý nghĩa hoa tam giác mạch

Theo wikipedia, Tam Giác Mạch còn có tên khác là: lúa mạch đen, kiều mạch, mạch ba góc, sèo. Tên khoa học: Fagopyrum esculentum moench, thuộc họ rau răm Polygonaceae. Tên của loài hoa còn xuất phát từ một câu chuyện cứu …