Apricot blossom Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Mai – Apricot blossom

Hoa Mai không ngạt ngào sắc hương như những loài hoa khác nhưng đặc tính sống của loài mai biểu trưng cho những đức tính tốt đẹp của con người. Cành mai ngày tết là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống …