Sưu tầm mẫu vẽ cách điệu các loài hoa

4. Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền:

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 1)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 1)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 2)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 2)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 3)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 3)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 4)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 4)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 5)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước 5)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước tô màu)

Vẽ cách điệu hoa Đồng tiền (bước tô màu)

5. Vẽ cách điệu hoa dâm bụt:

Vẽ cách điệu hoa dâm bụt

Vẽ cách điệu hoa dâm bụt

Các bạn xem tiếp ở trang sau nha!

Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất
  • vẽ hoa hồng cách điệu
  • vẽ cách điệu hoa lá
  • cách điệu hoa lá
  • vẽ cách điệu hoa lá đơn giản
  • vẽ hoa sen cách điệu
  • vẽ cách điệu hoa hồng
  • vẽ cách điệu hoa sen
  • cách vẽ hoa sen cách điệu
  • các kiểu hoa đep vẽ
  • hoa sen cách điệu

Có yêu cầu hay góp ý thì bình luận bên dưới nha!