hoa violet Bài viết theo chuyên mục

Hoa Violet - Hoa phi yen

Ý nghĩa hoa phi yến – hoa violet

Hoa Violet thủy chung Là niềm yêu dấu của từng lứa đôi Trái tim em, cõi tình tôi Người ơi xin hãy tuyệt vời như hoa.   Hoa phi yến còn có tên hoa chân chim vì hoa trông giống như chân …