Hoa Tam xuan Bài viết theo chuyên mục

Tìm hiểu về Hoa Tầm Xuân – Rosehip

“Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em có chồng anh tiếc lắm thay!” Hoa tầm xuân từ lâu đã xuất hiện trong những bài ca dao, dân …