hoa le nhi Bài viết theo chuyên mục

Hoa mười giờ

Ý nghĩa hoa mười giờ

Vào thập niên 90, hoa mười giờ bắt đầu du nhập vào Việt Nam, đặc biệt ở những năm 1995, 1996 là giai đoạn loài hoa mười giờ phát triển nhất, hầu như gia đình nào cũng có chậu hoa mười giờ …