hoa cam tu mai Bài viết theo chuyên mục

Ảnh Hoa Cẩm tú mai nhỏ bé, đáng yêu

Cũng là Cẩm tú nhưng Cẩm tú mai không được nhiều người biết đến so với loài hoa Cẩm tú cầu. Có lẽ do hoa Cẩm tú cầu có hình dáng lớn hơn và thêm nữa người ta trồng hoa Cẩm tú …