giay bao Bài viết theo chuyên mục

Làm hoa hồng từ giấy báo

Cách là hoa hồng từ giấy báo lạ và đẹp

Hoa hồng (Rose) là biểu tượng của tình yêu, làm hoa hồng từ các vật dụng khác nhau được con người thực hiện từ rất lâu rồi như làm hoa hồng từ  giấy, làm hoa hồng từ vải, hạt cườm, thêu hay …