Hình vẽ các loài hoa bằng bút chì – Phần 4

Tiếp tục loạt bài viết các hình vẽ hoa bằng bút chì được viết vào năm 2014, hôm nay tôi viết tiếp phần 4 gồm những hình vẽ các loài hoa đẹp bằng bút chì, dựa vào chúng bạn có thể vẽ theo hoặc lấy thêm ý tưởng để vẽ loài hoa mà bạn thích.

hình vẽ thiếu nữ và các loài hoa bằng bút chì

hình vẽ thiếu nữ và các loài hoa bằng bút chì

hình vẽ hoa cách điệu bằng bút chì

hình vẽ hoa cách điệu bằng bút chì

hình vẽ hoa cẩm chướng và bướm bằng bút chì

hình vẽ hoa cẩm chướng và bướm bằng bút chì

hình vẽ hoa cẩm tú cầu bằng bút chì

hình vẽ hoa cẩm tú cầu bằng bút chì

hình vẽ hoa dã quỳ bút chì

hình vẽ hoa dã quỳ bút chì

hình vẽ hoa lay ơn bút chì

hình vẽ hoa lay ơn bút chì

hình vẽ hoa lily cách điệu bút chì

hình vẽ hoa lily cách điệu bút chì

hình vẽ hoa cách điệu bút chì

hình vẽ hoa cách điệu bút chì

hình vẽ hoa rum - thủy vu điệu bút chì

hình vẽ hoa rum – thủy vu điệu bút chì

hình vẽ hoa hướng dương điệu bút chì

hình vẽ hoa hướng dương điệu bút chì

Các bạn xem tiếp ở trang sau nha!

Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất
  • cách vẽ hoa cẩm chướng
  • Hoa và bướm vẽ chì
  • cách vẽ hoa lay ơn
  • hoa tulip cách điệu
  • hình vẽ bằng but chi hoa cẩm chướng
  • Cách vẽ hoa tú cầu
  • hình vẽ hoa cẩm tú cầu
  • cách vẽ hoa cẩm tú cầu đơn giản
  • cách vẽ hoa cẩm chướng đơn giản
  • vẽ bướm băng chì

Có yêu cầu hay góp ý thì bình luận bên dưới nha!